Introduktion

En berättelse om drömmar, kärlek & vänskap, med stormiga relationer, sjukdom och död samt en kamp att inte förlora fotfästet och sin egen själ.

Anna lever i ett dåligt förhållande hon inte kan ta sig ur. Hon drömmer om att få vara fri och möta kärleken.

Påhejad av omgivningen, tappad livslust & konstant sjukdom tar hon steget trots alla hot.

Drömmen förvandlas till en mardröm, med en kamp för att inte förlora allt och sin nyvunna frihet när hon möter kärleken.